سه شنبه 31 مرداد ماه 1396  
  ورود |عضويت

 

    

    

  

  

    

متن / HTML

براساس تازه ترین مصوبه هیات دولت در مورد قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی سال 94-93 متوسط این قیمت ها بالغ بر 20درصد افزایش یافته است.

 

هیات وزیران در جلسه مورخ 2 مهر 93 قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی) را برای سال 94-93 تصویب کرده است که بررسی ارقام مصوب نشان میدهد به طور متوسط در مقایسه با قیمت های مربوط به سال زراعی گذشته رشدی 20درصدی اتفاق افتاده است، بیشترین افزایش در بین محصولات زراعی مربوط به سیب زمینی طرح استمرار است که با قیمتی معادل 440 تومان معادل 76 درصد گران تر از کشاورزان خریداری خواهد شد.

کمترین میزان افزایش مربوط به انواع گندم و جو است که در مقایسه با سال زراعی گذشته رقمی معادل 10 درصد افزایش قیمت پیدا کرده اند. نکته قابل تامل آنکه دولت یازدهم طی دو سال زراعی که 92و 93 که مصادف با اولین سال آغازبه کارش بوده است متوسط قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی را بیش از 100 درصد افزایش دهد که این اقدام در راستای تشویق بخش کشاورزی انجام شده است.

 

متن / HTML

 

قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی برای سال زراعی 94-93 در جدول زیر و در مقایسه با قیمت های سال گذشته آمده است. در ستون انتها درصد افزایش قیمت ها نسبت به سال گذشته مشخص شده است.

قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی (زراعی)

ردیف

نام محصول

قیمت
سال 92-1391
(ریال)

سال 93-1392

سال 94-1393

قیمت
(ریال)

میزان افزایش
(ریال)

درصد تغییر

قیمت
(ریال)

میزان افزایش
(ریال)

درصد تغییر

1

گندم معمولی

5500

10500

5000

% 91

11550

1050

% 10

2

گندم دوروم

5800

10800

5000

% 86

11880

1080

% 10

3

جو

4500

7800

3300

% 73

9200

1400

% 18

4

ذرت دانه‌ای

4650

8700

4050

% 87

9600

900

% 10

5

چغندر قند

1350

2100

750

% 56

2345+355*

600

% 29

6

پنبه (وش)

14000

22000

8000

% 57

25500

3500

% 16

7

دانه سویا

9500

17000

7500

% 79

19700

2700

% 16

8

دانه آفتابگردان

8700

18500

9800

% 113

21500

3000

% 16

9

دانه کلزا

10000

19000

9000

% 90

22000

3000

% 16

10

دانه گلرنگ

9500

18500

9000

% 95

21500

3000

% 16

11

برنج خزر،شیرودی،فجر و گوهر

21000

27000

6000

% 29

32000

5000

% 19

12

برنج سازندگی، درودزن، عنبر نجفی،کوهرنگ،سپیدرود

15500

24000

8500

% 55

28500

4500

% 19

13

برنج ندا،نعمت،آذر و صالح

15680

21000

5320

% 34

25000

4000

% 19

14

عدس

10200

20000

9800

% 96

23000

3000

% 15

15

نخود

10200

19000

8800

% 86

22000

3000

% 16

16

لوبیا چیتی

9500

18000

8500

% 89

21000

3000

% 17

17

لوبیا سفید

9000

18000

9000

% 100

21000

3000

% 17

18

لوبیاقرمز

9000

17800

8800

% 98

21000

3200

% 18

19

سیب زمینی پاییزه

1950

3000

1050

% 54

3600

600

% 20

20

سیب زمینی بهاره و تابستانه

1950

3000

1050

% 54

3600

600

% 20

21

سیب زمینی طرح استمرار

2200

2500

300

% 14

4400

1900

% 76

22

پیاز پاییزه

1350

2000

650

% 48

2400

400

% 20

23

پیاز بهاره

1350

2000

650

% 48

2400

400

% 20

24

پیاز طرح استمرار

1500

2200

700

% 47

2700

500

% 23

* به ازای هر کیلو چقندر قند مبلغ(355) ریال هزینه حمل اضافه می شود.

 

Copyright (c) 1396/05/31 پرتال مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان فریدن
پرتال سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان
Ariana Informatics Group - گروه داده ورزي آريانا